Jak zachránit koberec?


Koberec trpí z mnoha nejrůznějších příčin. Ač je k tomu často určen, škodí mu dokonce i to, že se po něm byť i jenom sebeopatrněji chodí, škodí mu nečistoty, jež na něj za ta léta napadají, vadí mu i vlhkost, plíseň, v případě koberců z přírodních materiálů může škodit i hmyz. Na barvu koberce může mít neblahý vliv i dopadající sluneční svit, nezpochybnitelně mu vadí na něm stojící nábytek, dobře mu nedělá ani nejeden prostředek, jímž je tento kdy čištěn.
srolovaný koberec

A tak se dříve či později stane, že při pohledu na takový koberec zjistíme, že už se nám nezdá tak úžasný jako v době, kdy jsme si ho pořizovali. A to nejenom proto, že když člověk vlastní něco dlouhodobě, okouká se to.
Co teď s tím? S tím starým kobercem, který už má viditelně svá nejlepší léta za sebou?
Můžeme ho jednoduše vyhodita pořídit si místo něj jiný. Jak také často činíme. To ovšem vesměs jenom v případě koberců obyčejných, sériově vyráběných a tudíž v podstatě bezcenných. Majících jen hodnotu ničím zvláštního použitého materiálu a vložené práce, jež také nemá díky zapojení strojů zase až takovou hodnotu. Koberec v takovém případě odvezeme dejme tomu na skládku, zatopíme s ním, zužitkujeme ho k tomu či onomu, k čemu sice původně určen nebyl, ale přesto se pro to hodí. A pak bez bolesti v srdci zapomeneme.
koberec s třásněmi

Ovšem existují i koberce cennější, mající historickou, uměleckou nebo třeba i jenom zdánlivě zanedbatelnou citovou hodnotu. Takové se pak s lehkým srdcem nevyhazují. A proto se nejednou dávají restaurovat. Protože .
Takové vzácné koberce by rozhodně neměly končit na klepadle, kde by z nich majitelé „mohli vymlátit duši“ ve snaze zbavit je prachu. Protože je logické, že i toto „násilí“ nemůže neškodit. A když je takový vzácný koberec věru už příliš znečištěný, lhostejno zda mechanickými nečistotami nebo třeba vylitými tekutinami, měl by skončit v rukou odborníků, kteří si s takovým profesionálním čištěním vědí rady lépe než my. My, kteří bychom vší tou chemií mohli nadělat víc škody než užitku.
Mimo čištění bychom měli své vzácné koberce svěřovat i odborníkům na restaurování těchto. Protože i restaurování je důležité, má-li se kobercům prodloužit život. Je to složitá práce, jež ale přináší zaručené výsledky.
A kdo z nás by nechtěl mít doma namísto toho starého a zašlého „kusu hadru“ zrestaurovaný, inovovaný, no prostě dokonalý gobelín, koberec či jinou podobnou textilii, že?