Každý by vedel, čo ho čaká


Keby som bola obdarená veÅ¡teckými schopnosÅ¥ami, žilo by sa mi o nieÄo jednoduchÅ¡ie. Nemusela by som napríklad vymýšľaÅ¥ želania na novoroÄenky 2016, pretože želaÅ¥ nieÄo, o Äom viem vopred, že sa nemá Å¡ancu splniÅ¥, je mrhanie Äasom, materiálom a ktovie Äím eÅ¡te. Každému by som pekne spísala, Äo môže ÄakaÅ¥, zlé veci by som samozrejme nejako Å¡etrne zaobalila a bolo by to hotové.

Lepšie nevedieť

Malo by to samozrejme aj negatívnu stránku. Vedela by som vopred, Äo Äaká mňa a mojich blízkych a pripravila by som sa tak o mnohé prekvapenia. Musí byÅ¥ straÅ¡ne zaÅ¥ažujúce vedieÅ¥ vopred, Äi sa vaÅ¡e dieÅ¥a dostane na vysnenú Å¡kolu, aké tam bude maÅ¥ známky, koho si neskôr vezme za muža Äi ženu, Äi budete navždy so svojím manželom, ako a kedy zomriete a ostatné závažné veci. Ale už aj taká maliÄkosÅ¥, Äo dostanem pod stromÄek Äi na narodeniny je pre mňa zdrojom prekvapenia a väÄÅ¡inou aj následnej radosti. Preto som rada, že žiadnymi zvláštnymi schopnosÅ¥ami nedisponujem. Pri vytváraní textu novoroÄeniek sa jednoducho sústredím na vÅ¡eobecné veci, ktoré bežnému Äloveku urobia radosÅ¥.