Praktické cestování


Kam nejradÄ›ji cestujete? Mnoho lidí cestuje tam, aby si tam odpoÄinuli. Já si myslím, že také mnoho lidí cestuje tak, když tÅ™eba jedou taky na pracovní cestu, protože i pracovní cesta je taková odpoÄinková, kde si ÄlovÄ›k může také na cestÄ› dost odpoÄinout. Tohle ale bohužel není můj případ, protože já na pracovní cesty nejezdím, i když bych samozÅ™ejmÄ› chtÄ›la, jenomže já mám takový pracovní post, kdy jsem spíše prospěšná u manuální práce, jako například vyskládání zboží a tak podobnÄ›. Proto jsem si Å™ekla, že kdybych se tÅ™eba více uÄila a nebo udÄ›lala nÄ›jaký jazykový kurz, tak potom bych mohla mít také lepší zamÄ›stnání a tím pádem bych taky jezdila tÅ™eba na nÄ›jaké pracovní cesty.

Cestování je pro mě relax.

A také bych mÄ›la urÄitÄ› nÄ›jaké zamÄ›stnanecké výhody. Například můj partner právÄ› pracuje v takovém zamÄ›stnání, kde on právÄ› jezdí dvakrát nebo tÅ™ikrát roÄnÄ› na různé pracovní cesty a tÅ™eba klidnÄ› i na týden do Bangladéše a nebo také na tÅ™i dny do Dubaje. MÄ›la jsem to Å¡tÄ›stí, že jsem právÄ› jednou do Dubaje mohla cestovat s ním. Řeknu vám, že cestování je opravdu veliká zábava. Cestování mÄ› baví a nikdy mÄ› to bavit nepÅ™estane, protože jsem si Å™ekla, že je nejlepší by bylo, kdyby také lidé si uvÄ›domili, že cestování pÅ™ináší hodnÄ› radosti a také odpoÄinku, protože na dovolené si ÄlovÄ›k odpoÄine, pÅ™estane myslet na vÅ¡echny starosti svÄ›ta a nebo na starosti, které má v rodinÄ› a nebo mezi přáteli.

Cestování je pro mě zábava.

A právÄ› na dovolené si pořádnÄ› odpoÄine a také pÅ™i cestování. Já moc ráda cestuji a říkám vám, že kdybych nemohla cestovat, tak budu asi opravdu hodnÄ› nervózní, protože jenom cestování mÄ› dokáže uklidnit a naplnit energií. A když jsem plná energie, tak jsem potom klidnÄ›jší a mohu také lépe pracovat. Také je pÅ™ece vÅ¡eobecnÄ› známo, že když zamÄ›stnanci jsou opravdu odpoÄatí a psychicky v pohodÄ›, tak také potom zamÄ›stnání podávají opravdu lepší a vyšší výkony. Tohle by mÄ›l každý zamÄ›stnavatel vÄ›dÄ›t.