Bezpečí je nutné

S věcmi, které jsou technického nebo elektronického rázu, se setkáváme takřka na každém kroku. Nikdo z nás si určitě neumí představit život někde na samotě, kde by nefungovala elektrika a tím pádem žádná technika.
nouzové označení
§ Byla by to jedna velká dřina.
§ Technika nám tedy pomáhá v životě tím, že nám ulehčuje práci.
Bylo by možné ji využít i jiným způsobem? Udělat z ní pomocníka v péči o našeho seniora? Určitě ano. Péče o starého člověka je velice ožehavá záležitost. Téměř každý starší člověk chce být co nejdéle samostatný a někdy přeceňuje své síly. Pak mohou vznikat různé konflikty, protože příbuzní mají pochopitelně o svého blízkého obavy. Co všechno ho může každý den potkat?
· Náhlá nevolnost– než se dostane k telefonu ve vedlejší místnosti, může být pozdě.
· Nebezpečí zvenčí– nějaký vetřelec si může vytipovat osamělého člověka.
děda s vnučkou

Pomoc je vždy nablízku

Jak tedy nebezpečí co nejvíce snížit?Pomocí jednoho technického vynálezu. Je jím DOMÁCÍ KOMUNIKÁTOR. Tento přístroj je založen na principu mobilních telefonů.
a) Dokáže přijmout signály, které jsou vysílány z tísňových tlačítek z domů a bytů.
b) Obratem je zašle jako SMS nebo volání jejich blízkým.
políbení babičky
Jestliže jste většinou mimo město a máte obavu, že byste včas nemohli na volání reagovat, stačí nastavit tísňové volání na městskou policii.Domácí komunikátor má ještě jednu významnou funkci. Bez toho, že by musel někdo zmáčknout tlačítko, dovede rozpoznat kouř v bytě a přivolá pomoc. Velkou výhodou tohoto zařízení je i to, že je voděodolný a má velký dosah. To určitě uvítají ti senioři, kteří doprovázejí svá vnoučata na hřiště nebo pískoviště před domem.
· Instalace domácího komunikátoru je velice jednoduchá a nevyžaduje žádný větší zásah v bytě.
· Stačí najít toho správného technika, který přístroj namontuje během jedné hodiny.
Bezpečí našich blízkých přeci za to stojí.