Kontrola osvětlení


Také louče jsme již dávno vyřadili a setkáme s nimi už jen ve filmu, nebo na místech, která jsou k tomu předem určena, většinou jen kvůli atmosféře.

Elektrické světlo je mnohem lepší ve všech ohledech mimo ekologie samozřejmě, ať už je elektřina vyráběna jakkoli. Přesto se však světlo používá a používat bude, je to pokrok ať už chceme nebo ne.

nouzové světlo

Většinou se svícení balí do moderních hávů, aby to jako vypadalo. Takže se v domácnostech, veřejných a jiných místech setkáváme s lustry které jsou někdy až podivné. Naproti tomu v práci, tedy v továrnách a jiných výrobních prostorách se setkáváme s ryze účelnými světly, kde jsou přímé zdroje překryty jen kusem umělé hmoty. Tím, mám na mysli ty zářivky a jiná světla.

V továrnách a jinde je také povinnost mít i osvětlení v nouzi. Musí tam být pro případy, že se něco semele a běžná světla svítit nemohou. Tato nouzová světla mají vlastní zdroj a nejsou na dodávce energie závislá, proto od nich nelze čekat nějaký oslnivý výkon a to doslova. Ostatně, nejsou k němu určeny. A protože i toto se může porouchat, je nutno občas provádět kontrolu.

Revize nouzového osvětlení je úkon, který musí podstoupit všechna osvětlení, která do této kategorie spadají a k tomu účelu slouží. Pokud se již tedy bavíme o tomto osvětlení v továrně, je povinností zaměstnavatele zařídit kontrolu a to pravidelně, nikoli jednou za deset let, a to ještě možná.

nouzový navaděč

A co se kontroluje? Všechno. Všechno dle platných směrnic. Ona je to totiž i zákonná povinnost, kdy se musí respektovat platné normy a současná legislativa. Kontrolují se tedy všechny elektronické prvky, kontroluje se zdroj, tedy napájení, a kontrolují se i krytky. Zda je světlo vůbec vidět, protože pokud je zaneseno například prachem a vidět není, tak pozbývá smyslu. A v případě nouze to může někdy i zachránit život, takže je skutečně třeba dbát jak o čistotu, tak o funkčnost.