Nepodceňovat pomalé stárnutí

Dnešní zdravotnická péče je na velmi vysoké úrovni, i když někdy o tom máme pochybnosti, ale fakta hovoří jasnou řečí. Díky kvalitní lékařské péčise dožíváme podstatně vyššího věku, než tomu bývalo v minulosti.

To pochopitelně vnáší do našich životů nové kvality. Mimo jiné se na stáří můžeme skutečně těšit. Samozřejmě za předpokladu, že si už nyní hýčkáme své tělo a především své zdraví. Stáří může skutečně být obdobím, kdy si můžeme naplno užívat života, aniž bychom byli výrazně limitování zdravotním stavem.

Nicméně to, že tělo díky kvalitní lékařské péči pomalu stárne, pochopitelně přináší určitá rizika. Napříkladtělo lze díky péči lékařů relativně zakonzervovat, ale co neošidíte je šedá kůra mozková. Co to znamená? Například to, že tělo stárne díky kvalitní lékařské péči mnohem pomaleji než mozek. Důsledkem toho jsou degenerativní poškození mozku u seniorů.
 
Mezi degenerativní poškození mozku u seniorů řadíme zejména:
·         alzheimerovu chorobu
·         parkinsonova choroba
·         senilní atrofie (jinak zvaná také stařecká demence)
 

Trénink mozku

Co z toho pro nás vyplývá? Že člověk by měl včas myslet na to, aby trénoval mozek. Ze všech stran na nás propagátoři zdravého životního stylu útočí, jak je důležitý pohyb, což nepochybně je, ale neméně důležitý je také trénink mozku. Jak toho lze dosáhnout? Samozřejmě je celá řada způsobů
 
·         Luštění křížovek a sudoku– důchodci rádi lušní křížovky. Někdy se nám zdají úsměvní. Ale je to dobře. Prospívají tím svému zdraví.
·         Čtení knih– s poškozením zraku to samozřejmě není tak docela snadné, ale přesto je to prospěšné. Lidé se v určitém věku uchylují raději ke sledování televize, ale to jim v ničem neprospívá.
·         Univerzity třetího věku– význam těchto univerzit je do značné míry v tom, aby si senioři uchovali co nejdéle duševní aktivitu.