Osobnostní test

Pokud zaměstnáváte lidi, měli byste znát Myers-Briggs Type Indicator. Jedná se o osobnostní test, na základě kterého zjistíte, o jaký osobnostní typ se jedná, jak lidé vnímají svět a jak se rozhodují. Tento test vytvořila K. C. Briggsová a její dcera I. Myersová. Test se využívá v pedagogice, personalistice, v manželských poradnách a při osobnostním i profesním koučinku. Test vychází z toho, že všichni mají určité předpoklady, specifické preference, které se odráží ve způsobu vykládání zkušeností. Tyto preference determinují naše potřeby, hodnoty a motivaci.

Test mnohé usnadní

Test tedy vychází z temperamentu a osobnostních preferencí. Máme celkem 16 osobnostních typů. Každý se hodí na určitý typ profesí. Pojďme se s jednotlivými typy ve stručnosti seznámit. Každý člověk se totiž hodí na něco jiného.

Pracovní pohovor

Typy

 1. ISTJ – správce. Vhodné pro správce, úředníky, statistiky, inženýry.
 2. ISTP – kutil. Hodí se pro techniky, konstruktéry.
 3. ISFJ – ochránce. Žádoucí pro učitele, terapeuty, zdravotnictví.
 4. ISFP – skladatel. Optimální pro veterináře, designéry, spisovatele, sochaře, malíře.
 5. INFJ – umělec. Trefné pro kněze, designéry, herce, režiséry.
 6. INFJ – snílek. Ideální pro básníka, hudebníka, učitele, terapeuta, aktivistu, spisovatele, psychology.
 7. INTJ – analytik. Vyhovující pro vědce, politiky, chemiky, fyziky.
 8. INTP – vědec. Příhodný pro programátory, vědce, matematiky, ekonomy, astronauty, architekty, chemiky, fyziky.
 9. ESTP – dobyvatel. Vhodné pro politiky, manažery, závodníky.
 10. ESTJ – strážce. Hodí se pro manažery, právníky, ředitele, podnikatele, policisty.
 11. ESFP – bavič. Žádoucí pro herce, baviče, prodejce, zpěváky.
 12. ESFJ – pečovatel. Optimální pro humanitní a sociální pracovníky, zaměstnance ve zdravotnictví.
 13. ENFP – optimista. Trefné pro herce, baviče, zpěváky, návrháře, novináře.
 14. ENFJ – učitel. Ideální pro učitele, psychology, diplomaty, herce.
 15. ENTJ – vůdce. Vyhovující pro politiky, právníky, podnikatele.
 16. ENTJ – vizionář. Příhodné pro komiky, baviče, vynálezce.