Jak zachránit koberec?

Koberec trpí z mnoha nejrůznějších příčin. Ač je k tomu často určen, škodí mu dokonce